Què és el misteri de la llum? Descobreix la fira de l'aixada Què és la transéquia? Programa d'actes 2024 Els carrers de manresa i la misteriosa llum Els jardins de llum En Jan i la Júlia ens expliquen el misteri de la llum Els orígens Els Administradors Les Músiques La meva llum Història de l'associació Què és la llum? Quaderns didàctics Glossari Documents Àrea de ciencia

FESTA DE LA LLUM DE MANRESA

Administradors

Hi ha constància de què, a inicis del segle XVI, ja se celebrava la festa, a càrrec de la Confraria de la Santíssima Trinitat, que rebia ajuda econòmica del consell de la ciutat per tal de sufragar les despeses

L’Ajuntament consta en la presidència dels actes de la festa, com a patró de la Confraria de la Santíssima Trinitat, i a partir de 1887 hi consta també la Junta de la Sèquia.

Al segle XIX, les tasques concretes que ocasionava la celebració s’encomanaven a uns administradors, càrrec que en un principi era assumit per persones que s’escollien expressament cada any a títol individual.

En aquesta època és l’autoritat municipal qui les nomena.

Al segle XX, de 1910 a 1914, les condicions polítiques existents fan que no es trobin administradors, i durant uns anys l’organització va a càrrec de l’Ajuntament.

De 1912 a 1914 el programa queda pràcticament reduït a l’ofici.

Al 1917, per resoldre-ho, s’aproven uns nous estatuts de la Confraria de la Santíssima Trinitat que, a partir d’aleshores, és qui s’encarrega de proposar els administradors o bé, a manca d’aquests, organitzar les festes ells mateixos.

Al 1968, per primera vegada hi ha dones en l’administració de la festa.

A partir de 1970, el càrrec d’administrador deixa de fer-se a títol individual i es passa cada any a una entitat de la ciutat.

D’aquesta manera, fins i tot durant els moments difícils de la dictadura franquista, la Festa de la Llum ha estat tradicionalment una plataforma dinàmica i oberta a la participació de les entitats i de la ciutadania.

Al 1995, es crea l’Associació La Misteriosa Llum - com a continuadora de la Confraria de la Santíssima Trinitat - i és l’entitat civil que des d’aleshores assumeix la responsabilitat del manteniment de la festa, vetlla per la seva organització i cuida del nomenament dels administradors de cada any.

Al segle XXI, l’Associació La Misteriosa Llum continua organitzant la festa, amb el concurs d’una entitat diferent com a administradora cada any, la qual cosa és una plataforma de coneixement de la mateixa per a tota la ciutat i el que precisament aporta diversitat, i vitalitat a la festa.

A continuació - des de l'Associació Misteriosa Llum - detallem el llistat del que en tenim referència.

Relació

1812

1853

1868

1869

1885

1886

1887

1888

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022