Els pregons

PREGĂ“ INSTITUCIONAL

Accés a l'enregistrament del pregó institucional 2012

Accés a l'enregistrament del pregó institucional 2013

Accés a l'enregistrament del pregó institucional 2014

Accés a l'enregistrament del pregó institucional 2015

Accés a l'enregistrament del pregó institucional 2016

Accés a l'enregistrament del pregó institucional 2017

  • 2018 Anna Carranza i Esteve

Accés a la Crònica sobre el pregó institucional 2018


PREGĂ“ JOVE

PREGĂ“ INFANTIL

Accés a  l'enregistrament del pregó infantil 2012

Accés a l'enregistrament del pregó infantil 2013

Accés a l'enregistrament del pregó infantil 2014

Accés a l'enregistrament del pregó infantil 2015

Accés a l'enregistrament del pregó infantil 2016

Accés a l'enregistrament del pregó infantil 2017

  • 2018 Alumnat de 6è de primĂ ria de l'Escola Joviat i de 5è de primĂ ria de l'Escola Valldaura

Accés a l'enregistrament del pregó infantil 2018