Àrea de ciència

Més enllà del relat del fet misteriós, la Festa de la Llum commemora un fet important per a la ciutat de Manresa: l’arribada d’aigua. Commemora també, i no és menys important, l’actitud d’uns manresans que no es van rendir i van treballar intensament per aconseguir-ho.

El que es va posar en joc en aquell moment té components de moltes menes: de perícia negociadora, de capacitat de disseny i construcció, de visió de la importància de l’aigua per al creixement de la ciutat... , tots els quals ajuden a conèixer com era la societat manresana d’aquell moment

En l’actualitat, a la ciutat hi ha gent que fa recerca, tant en l’àmbit universitari com en el de l’ensenyament secundari i, també, fora del sistema educatiu. Volem que la web sigui, doncs, un lloc on es puguin trobar documents i dades que recullin aquestes recerques i serveixin d’estímul i documentació  per a les que s’emprenguin